Khuôn viên 9 m2 tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Vị trí : thuộc Đồi Kim tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Hướng : Tây Nam – Đông Nam

Diện tích : 3m x 3m

Hệ số sử dụng : 2 phần mộ khô

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng )

Giá thành : Liên hệ

Một số hình ảnh khuôn viên phần mộ khách hàng đã đưa vào

Xem thêm khuôn viên tương tự:

Khuôn viên 6,75m2

Khuôn viên 14m2