Khuôn viên 72 m2 tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Vị trí : thuộc đồi Kim của nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Số mộ phần: 16 phần mộ khô (cải táng hoặc hỏa táng)

Kích thước: 9m x 8m

Giá thành : Liên hệ (giá tốt nhất)

Hình ảnh khuôn viên phần mộ khách hàng đã đưa vào sử dụng

Xem thêm khuôn viên tương tự:

    Khuôn viên 49,5m2

    Khuôn viên 50m2

    Khuôn viên 100m2