Khuôn viên 50 m2 tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Vị trí: Đồi Mộc

Hướng: Chính Đông

Diện tích: 10m x 5m

Hệ số sử dụng: 12 phần mộ khô – 6 phần mộ tươi

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng ) – Mộ tươi ( Đào sâu chôn chặt )

Giá thành : Liên hệ

Hình ảnh thực tế khuôn viên 50m2 tại Lạc Hồng Viên

Xem thêm khuôn viên tương tự:

    Khuôn viên 49,5m2

    Khuôn viên 72m2

    Khuôn viên 100m2