Khuôn viên 49,5 m2 tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Vị trí : Đồi Mộc

Hướng : Chính Đông

Diện tích : 10m x 4,95m

Hệ số sử dụng : 10 phần mộ khô – 6 phần mộ tươi

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng ) – Mộ tươi ( Đào sâu chôn chặt)

Giá thành : Liên hệ

Một số hình ảnh thực tế khuôn viên 49,5 m2 tại Lạc Hồng Viên

Xem thêm khuôn viên tương tự:

    Khuôn viên 50m2

    Khuôn viên 72m2

    Khuôn viên 100m2