Khuôn viên 30 m2 tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Vị trí : Đồi Kim

Hướng : Tây Nam

Diện tích : 10m x 3m

Hệ số sử dụng : 8 phần mộ khô

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng )

Giá thành : Liên hệ

Khuôn viên phần mộ đưa vào và hoàn thiện tại Lạc Hồng Viên

Xem thêm khuôn viên khác tương tự: