Khuôn viên 22,5 m2 tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Vị trí : Đồi Mộc

Hướng : Chính Tây

Diện tích : 5m x 4,5m

Hệ số sử dụng : 6 phần mộ khô – 3 phần mộ tươi

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng ) – Mộ tươi ( Đào sâu chôn chặt )

Giá thành : Liên hệ

Một số hình ảnh thực tế khuôn viên 22,5 m2 tại Lạc Hồng Viên

Xem thêm khuôn viên tương tự: