Khuôn viên 14 m2 tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Vị trí : thuộc đồi Mộc của nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Hướng : Chính Đông

Diện tích : 4m x 3,5m

Hệ số sử dụng : 4 phần mộ khô – 2 phần mộ tươi

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng ) – Mộ Tươi ( Đào sâu chôn chặt )

Giá thành : Liên hệ (giá tốt nhất)

Hình ảnh khuôn viên phần mộ khách hàng đã đưa vào sử dụng

Xem thêm khuôn viên tương tự:

Khuôn viên 6,75 m2

    Khuôn viên 9m2